Ασφάλιση κατοικίας με δάνειο


Όταν παίρνουμε κάποιο στεγαστικό δάνειο από οποιαδήποτε τράπεζα, είναι υποχρέωσή μας να ασφαλίσουμε το ακίνητο το οποίο είναι προσημειωμένο (υποθηκευμένο) από την τράπεζα. Αυτή η υποχρέωση του πελάτη προς την τράπεζα εμφανίζεται και στους όρους του δανείου. Η ασφάλιση γίνεται βάσει των καλύψεων που ζητάει η κάθε τράπεζα.

Είναι υποχρεωτικό να ασφαλίσω το ακίνητό μου στην τράπεζα;
Όχι, εκτός κι αν αναγράφεται ως όρος στο συμβόλαιο σας με την τράπεζα.

Υπάρχει διαφορά στην τιμή της ασφάλειας, μεταξύ της εταιρίας που παρέχει η τράπεζα και εταιρίας εκτός τράπεζας;
Σην ελεύθερη αγορά μπορείτε να βρείτε σημαντικά χαμηλότερα ασφάλιστρα από τις ασφαλιστικές εταιρίες των τραπεζών. Απλά η επιλογή σας πρέπει να πληρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει η εκάστοτε τράπεζα

Απαραίτητα στοχεία για τιμολόγηση ασφαλιστηρίου ενυπόθηκης κατοικίας:

1) Επιφάνεια κατοικίας (τ.μ.)
2) Κεφάλαιο δανείου του καταναλωτή
3) Έτος κατασκευής
4) Είδος κατοικίας (κύρια/εξοχική, διαμέρισμα/πολυκατοικία κλπ).