Ταξιδιωτική Ασφάλιση


Μέριμνα για την ταξιδιωτική σας ασφάλεια, με καλύψεις που αφορούν σε εσάς τους ίδιους αλλά και την οικογένειά σας.

Περίπτωση καλύψεων ταξιδιωτικής ασφάλισης.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ-ΤΑΞΙ-ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΟ Ι.Χ.-ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ. Πληρώνονται τα έξοδα διανυκτέρευσης σε ξενοδοχείο, ταξί για την πλησιέστερη πόλη. ή εισιτήρια ΚΤΕΛ-ΟΣΕ-Πλοίου για την ολοκλήρωση του ταξιδιού που διακόπηκε από βλάβη ή ατύχημα του συνδρομητή ή/και της συζύγου του μέχρι του ποσού των 60,00 € ημερησίως για την Ελλάδα και μέχρι 2 ημέρες (αναλόγως χιλιομ. απόστασης), και 100,00 € ημερησίως για την Ευρώπη και μέχρι 5 ημέρες. Προϋπόθεση για την ισχύ της κάλυψης αυτής είναι το αυτοκίνητο να έχει υποστεί μη επισκευάσιμη βλάβη.