Αναλυτικές Καλύψεις Ασφάλισης
Αστική Ευθύνη από την κυκλοφορία του Οχήματος:
- Σωματικές Βλάβες ανα Θύμα
- Υλικές Ζημιές ανα Ατύχημα
Φροντίδα Ατυχήματος
Μεταφορά Οχήματος σε περίπτωση Ατυχήματος
Ασφάλιση κατοικίας με δάνειο
Όταν παίρνουμε κάποιο στεγαστικό δάνειο από οποιαδήποτε τράπεζα, είναι υποχρέωσή μας να ασφαλίσουμε το ακίνητο το οποίο είναι προσημειωμένο (υποθηκευμένο) από την τράπεζα.

Αυτή η υποχρέωση του πελάτη προς την τράπεζα εμφανίζεται και στους όρους του δανείου. Η ασφάλιση γίνεται βάσει των καλύψεων που ζητάει η κάθε τράπεζα.

Εξυπηρέτηση πελατών
Μπορείτε να έρθετε άμεσα σε επικοινωνία μαζί μας με τους κάτωθι τρόπους.

τ. 2410 280303

τ. 24920 22100 

E. info@liagkas.gr

web. www.liagkas.gr

Τί πρέπει να κάνω σε περίπτωση ατυχήματος;
Οι ασφάλειες Λιάγκα συνεργάζονται με ασφαλιστικές εταιρίες που διαθέτουν την υπηρεσία φροντίδας ατυχήματος.
Αυτό που έχει να κάνει ο καθένας μας είναι :
- Έχουμε πάντα σε εμφανές σημείο το τηλέφωνο της εταιρείας και ενημερώνουμε το αρμόδιο τμήμα. Σύντομα θα έρθει στον χώρο του ατυχήματος εκπρόσωπος και θα φροντίσει για όλα.

- Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και υπό ορισμένες συνθήκες ενημερώνουμε και την αστυνομία.
Χρήσιμα
Επιβολή προστίμου ύψους 250€ για κάθε ανασφάλιστο όχημα.

Οποιοδήποτε όχημα φέρει πινακίδες οφείλει να είναι ασφαλισμένο, σύμφωνα με την νέα νομοθεσία.
Οι μη έχοντες ασφάλεια θα δέχονται πρόστιμό μέσω της υπηρεσίας taxis, το οποίο θα οφείλουν να πληρώσουν πριν ασφαλιστούν εκ νέου.