Ασφάλειες Λιάγκα - EUROLIFE ERB

EUROLIFE ERB


Η Eurolife ERB Ασφαλιστική, μέλος του ομίλου Eurobank είναι μία από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες της ελληνικής αγοράς. Αποτελείται από τις ασφαλιστικές εταιρείες: Eurolife ERB Α.Ε.Α.Ζ. (Ασφαλίσεις Ζωής) και Eurolife ERB Α.Ε.Γ.Α. (Γενικές Ασφαλίσεις). Σχεδιάζει, διαθέτει και προωθεί ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν όλες τις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου μέσω των Καταστημάτων Eurobank, Εξειδικευμένων Συμβούλων της Εταιρίας καθώς και 1.400 Ανεξάρτητων Συνεργατών / Πρακτόρων..

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 21065040035