Ασφάλειες Λιάγκα - EVOLUTION

EVOLUTION


Η EVOLUTION αφού ολοκλήρωσε όλες τις διαδικασίες ανάρτησης, όπως αυτές προβλέπονται από την ελληνική νομοθεσία και την αρμόδια εποπτική αρχή Δ.Ε.Ι.Α., είναι έτοιμη να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην ελληνική επικράτεια, παρέχοντας ασφαλιστική κάλυψη σε όλους τους τύπους οχημάτων.

Η EVOLUTION INSURANCE COMPANY ιδρύθηκε το 2003 και δραστηριοποιείται στους κλάδους Πιστώσεων & Εγγυήσεων, Εγγυήσεων Έργων & Υποδομών, Εγγυήσεων Τίτλων Ιδιοκτησίας, Χερσαίων Οχημάτων και στις Πρωτασφαλίσεις.

Η EVOLUTION INSURANCE COMPANY (Company No. 88737) έχει άδεια λειτουργίας και εποπτεύεται από την αρμόδια Εποπτική Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών του Γιβραλτάρ (Gibraltar Financial Services Commission). Η εταιρία με αριθμό αδείας FCA 227649 από την εποπτεύουσα αρχή της Μεγ. Βρετανίας (UK Financial Conduct Authority) μπορεί να εκδίδει συμβόλαια και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Με έδρα το Γιβραλτάρ (κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης), η EVOLUTION διαθέτει ‘‘διαβατήριο’’ για όλες τις χώρες – μέλη της Ε.Ε. στις οποίες και μπορεί να αναλαμβάνει ασφαλιστικούς κινδύνους. Σήμερα η EVOLUTION, εκτός από την Ελλάδα και την Μεγ. Βρετανία, έχει ενεργή παρουσία στο Βέλγιο, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στην Ιρλανδία, στο Λουξεμβούργο και στην Ιταλία.

Η EVOLUTION αφού ολοκλήρωσε όλες τις διαδικασίες ανάρτησης, όπως αυτές προβλέπονται από την ελληνική νομοθεσία και την αρμόδια εποπτική αρχή Δ.Ε.Ι.Α., είναι έτοιμη να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην ελληνική επικράτεια, παρέχοντας ασφαλιστική κάλυψη σε όλους τους τύπους οχημάτων.

Στην Ελλάδα, η EVOLUTION εκπροσωπείται αποκλειστικά από την Nexus Brokers Α.Ε.